اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  تورنتو استار ( Toronto Star )
تورنتو ، کانادا www.thestar.com