اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

منع واردات در سال 98 نعمتي بود/ 40 ميليارد تومان وام و تسهيلات به شركتهاي دانش بنيان اختصاص داده شد
 
يوسف قيصري با بيان اين كه سال 1398 منع واردات كالاها نعمتي بود و در حوزه دانش بنيان شاهد يك حركت پويا و روبه جلو بوديم، گفت: در ماههاي آذر و دي بسياري از شركتهاي ما بخاطر كمبود سرمايه در گردش و نيروي متخصص جوابگوي نيازها نبودند كه40 ميليارد تومان وام وتسهيلات براي آنها در نظر گرفته شد.
رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان گفت؛ منع واردات در سال 98 نعمتي بود/ 40 ميليارد تومان وام و تسهيلات به شركتهاي دانش بنيان اختصاص داده شد يوسف قيصري با بيان اين كه سال 1398 منع واردات كالاها نعمتي بود و در حوزه دانش بنيان شاهد يك حركت پويا و روبه جلو بوديم، گفت: در ماههاي آذر و دي بسياري از شركتهاي ما بخاطر كمبود سرمايه در گردش و نيروي متخصص جوابگوي نيازها نبودند كه40 ميليارد تومان وام وتسهيلات براي آنها در نظر گرفته شد. به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از اصفهان، يوسف قيصري با بيان اين كه سال 1398 منع واردات كالاها نعمتي بود و در حوزه دانش بنيان شاهد يك حركت پويا و روبه جلو بوديم، گفت: در ماههاي آذر و دي بسياري از شركتهاي ما بخاطر كمبود سرمايه در گردش و نيروي متخصص جوابگوي نيازها نبودند كه40 ميليارد تومان وام وتسهيلات براي آنها در نظر گرفته شد.

يوسف قيصري رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان در گفتگو با خبرنگار اين خبرگزاري با بيان اين كه شركتهاي فعال در مبارزه با ويروس كرونا در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان حتي در ايام نوروز تقريبا كاملا فعال بوده اند، گفت: از همان روزهاي ابتدايي اسفندماه 1398 شركتهاي دانش بنيان ما پاي كار آمدند تعداد 15 شركت در زمينه مواد ضدعفوني و دستگاهها، يك شركت در زمينه توليد الكل، يك شركت در توليد تجهيزات اسپري دست، يك شركت در زمينه دوربينهاي تب سنج كه فناوري را قبلا به دست آورده بودند اما بازار آن در اختيار نمونه هاي چيني بود دو شركت در زمينه ماسك 95 N كه به صنعت توليد ماسك تبديل شده بودند اما قبلا نياز بخشي از بيمارستانها و بعضي از صنايع را تامين مي كردند.

وي ادامه داد: با شيوع ويروش كرونا نياز به محصولات تعدادي از شركتها كه قبلا خيلي زياد نبود به قدري افزايش يافت كه اعتبارات لازم براي آنها از طريق صندوق پژوهش و نوآوري استان و كشور تامين شد.

قيصري گفت: ميزان توليد شركتهاي مستقر در شهرك در طي روزهاي اول تقريبا 5 برابر شد شوينده هاي پايه هاي غير الكلي از 1000 ليتر در روز به 4 تا 5 هزار ليتر افزايش يافت، توليد ماسكها خيلي افزايش داشت، الكل علاوه بر تامين نياز استان نياز 4 استان مجاور را نيز تامين كرد كه البته اين شركتها قبلا مجوزهاي لازم را گرفته بودند و در اين شرايط تحت نظارت شبكه ملي بحران كرونا محصولات خود را به بازار عرضه مي كنند.

وي افزود: يك تعدادي از شركتهاي ما در زمينه هاي ديگري فعال بودند كه با شروع اين بحران زمينه هايي مانند ضدعفوني كننده ها و دستگاهها ورود پيدا كردند.

رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان ادامه داد: شركتي در زمينه تب سنجهاي غير تماسي، خطوط توليد ماسك يا شركتهايي كه در زمينه توليد پارچه هاي توليد ماسك و همينطور شركتي كه در زمينه تامين مخازن اكسيژن براي بيمارستانها وارد شدند.

وي با بيان اين كه در زمينه مخازن اكسيژن فناوري موجود بود توليد هم انجام مي گرفت حتي صادرات هم با ظرفيتهاي 20 تا 50 تن داشتند گفت: در اين شرايط هم مخازن براي بيمارستانها در تهران، اصفهان، كاشان و قم را تامين كردند.

قيصري با بيان اين كه شركتهايي در زمينه شيرهاي هوشمند فعاليت داشتند، افزود: شركتهايي در زمينه IT، ارتباط امن براي دوركاري، فروش و كنترل و نظارت بر بازار از ديگر فعاليتهايي است كه شهرك در اين ايام داشته است.

رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان تصريح كرد: تعداد شركتهاي فعال در حوزه كرونا كه در ابتدا اسفندماه 15 شركت بود حالا به 30 شركت افزايش يافته است و محصولات مورد نياز را توليد مي كنند.

وي سپس به تفكيك تعداد شركتهاي فعال در حوزه مبارزه با كرونا پرداخت و گفت: تعداد 10 شركت مواد ضدعفوني كننده، 5 شركت تجهيزات بيمارستاني و تنفسي، يك شركت فيلتر تصفيه كننده هوا، يك شركت دوربين تب سنج، چهار شركت دستگاههاي ضدعفوني كننده، چهار شركت سامانه برخط و خدمات IT و يك شركت در خط توليد ماسك فعاليت دارند.

وي خاطرنشان كرد: ورود شركتهاي دانش بنيان بصورت يك اقدام جهادي و البته كار سختي از جهت تامين مواد اوليه، تجهيزات و مخصوصا ارتباطات در اين شرايط بوده و مشكلاتي هم داشته است.

قيصري با بيان اين كه در بحث رفع نياز جامعه نقش پشتيبان براي بخش درمان داشته ايم بيان كرد: شاهد جهش در اشتغال، فعاليت و افزايش حجم توليد بوده ايم و اين فرصتي براي تامين نياز داخل بوده هم بايد از اين فرصت براي جهش در صادرات محصولات دانش بنيان كه كشورها هم خواهان آن هستند استفاده نماييم جهش توليدي و صادراتي برنامه براي ورود به اين حوزه داشته باشيم كه انشاالله موانع پيش رو در ارائه مجوزها و صادرات هم رفع شود امسال بتوانيم جبران ديگر بخشها هم داشته باشيم.

آقاي دكتر لطفا در رابطه با شهرك علمي تحقيقاتي در سال رونق توليد هم برايمان بگوييد

رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان اظهار داشت: سال 1398 قبل از اسفندماه در حوزه دانش بنيان شاهد يك حركت پويا و روبه جلو بوده ايم از اين بابت كه يك نعمت بزرگي بود كه واردات بسياري از كالاها منع شد و خيلي از مصرف كنندگان احساس كردند بايد به سمت توليد داخل و شركتهاي دانش بنيان بيايند.

وي ادامه داد: در اين حوزه تفاهم نامه هاي خيلي خوبي با صنايع بزرگ مانند نفت، فولاد، و غيره داشتيم، همين طوري در اواخر سال بود كه در بحث نساجي و صنايع مربوط هم كارهاي خوبي انجام داديم كه البته با شيوع كرونا كامل نشده.

رئيس شهرك علمي و فناوري اصفهان تصريح كرد: در سال رونق توليد با توجه به اقداماتي كه اتفاق افتاد، زيرساختهاي خوبي در شهرك علمي تحقيقاتي كه بزرگترين مجموعه دانش بنيان كشور است فراهم شد.

وي ادامه داد: مراجعات خوبي داشتيم بطوري كه در ماههاي آذر و دي بسياري از شركتهاي ما بخاطر كمبود سرمايه در گردش و نيروي متخصص جوابگوي نيازها نبودند كه حمايتهايي براي آنها در نظر گرفته شد غير از 12 ميليارد تومان كه در بحث كرونا براي حمايت شركتها در نظر گرفتيم 40 ميليارد تومان وام تسهيلات به شركتها داده شد در سال 98 اتفاقات خوبي داشتيم.
   تاریخ: ۱۶:۱۴ - ۲۵/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۲۲