اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
Rss
وام 300 درصدي براي شركت دانش بنيان خبرگزاري فارس - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
از قضا سركنگبين صفرا فزود وام 300 درصدي براي يك شركت دانش بنيان/ صندوقي كه به جاي «شكوفايي» توليد سَرخوردگي مي كند «صندوق نوآوري و شكوفايي» يكي از صندوق... ادامه »