دریافت اطلاعات ...
 
اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
اخبار آزمایشگاهی
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
www.medlabnews.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
افق تازه
ماهنامه اقتصادی اجتماعی دو زبانه
www.ofoghetaze.com
شهر آوا
نشریه داخلی بانک شهر
www.shahr-bank.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
قاف قلم
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
www.hamraznews.ir
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir