اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
اصفهان زیبا
ویژه نامه روزنامه اصفهان زیبا
www.isfahanziba.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
گزارش پژوهشی
نشریه سازمان بازرسی کل کشور
www.bazresi.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
جیم
ضمیمه هفتگی جوان خراسان
www.jeem.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز