اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
راه اندازي دفتر فن بازار منطقه اي در گيلان
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، دفتر فن بازار منطقه اي گيلان از سوي پارك علم و فناوري در استان راه اندازي شد. گفتني است، از ديگر اهداف دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي مربوط به تجاري سازي، احصا نياز هاي فناورانه و برگزاري همايش ها و رويداد هاي ترويجي ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، دفتر فن بازار منطقه اي گيلان از سوي پارك علم و فناوري در استان راه اندازي شد.

گفتني است، از ديگر اهداف دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي مربوط به تجاري سازي، احصا نياز هاي فناورانه و برگزاري همايش ها و رويداد هاي ترويجي و ارتقا فرهنگ فعاليت هاي فناورانه و توسعه بازار فناوري در استان است.

يكي از اركان اصلي فن بازار، شوراي هماهنگي فن بازار منطقه اي است كه در سه حوزه سياستگذاري، نظارت ومديريت و ارائه مشاوره درخصوص پيشبرد برنامه ها و دستيابي به اهداف فن بازار فعاليت دارد. اين شورا متشكل از 12 عضو حقوقي و حقيقي از جمله معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استان است.

از وظايف اين شورا مي توان به ايجاد هماهنگي بين نهاد هاي علم و فناوري استان؛ بررسي برنامه عملياتي ساليانه فن بازار منطقه اي و ارائه پيشنهادها؛ اشاره كرد.

اين مركز به عنوان نماينده شبكه فن بازار ملي ايران، دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان را تأسيس و راه اندازي مي شود

اين موسسه با هدف كمك به تبادل و انتقال فناوري و دانش فني، كمك به بازاريابي محصولات فناورانه، جذب سرمايه براي طرح هاي فناورانه آماده فعاليت است.

سايت «فن بازار» به عنوان زيرساخت اطلاعاتي فن بازار استاني با حمايت پارك علم و فناوري گيلان راه اندازي مي شود و اين سايت به عنوان بستر مناسب و به عنوان كريدور شركت هاي دانش بنيان با سرمايه گذاران مطرح است.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹