اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
شوراي منطقه اي فن بازار گيلان افتتاح مي شود
 
رئيس پارك علم و فناوري گيلان گفت: دفتر فن بازار منطقه اي گيلان در پارك علم و فناوري استان با حضور مسئولان كشوري و استاني تاسيس و راه اندازي خواهد شد.
شوراي منطقه اي فن بازار گيلان افتتاح مي شود علي باستي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پارك علم و فناوري گيلان با توجه به تجربيات برگزاري 9 دوره فن بازار كشور به عنوان دبيرخانه اجرايي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار كشور، كه همه ساله در هفته پژوهش و فناوري در تهران برگزار مي شود، اقدام به راه اندازي دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان كرده است.

وي اهداف اين دفتر را تسهيل در تجاري سازي فناوري، بسترسازي انتقال فناوري و ايجاد فرآيند هم رساني فناورانه ميان عرضه كنندگان و متقاضيان فناوري، كارآفرينان و سرمايه گذاران بيان كرد.

رئيس پارك علم و فناوري گيلان ادامه داد: يكي از اركان اصلي فن بازار، شوراي هماهنگي فن بازار منطقه اي است كه در سه حوزه سياستگذاري، نظارت و مديريت و ارائه مشاوره در خصوص پيشبرد برنامه ها و دستيابي به اهداف فن بازار فعاليت دارد. اين شورا متشكل از 12 عضو حقوقي و حقيقي از جمله معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استان مي باشد.

باستي وظايف اين شورا را ايجاد هماهنگي بين نهادهاي علم و فناوري استان؛ بررسي برنامه عملياتي ساليانه فن بازار منطقه اي و ارائه پيشنهادها عنوان و تصريح كرد: اين مركز به عنوان نماينده شبكه فن بازار ملي ايران، دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان فردا تأسيس و راه اندازي خواهد شد.

رئيس پارك علم و فناوري گيلان با بيان اينكه موسسه توسعه فناوري هاي نوين ايده پديد به عنوان كارگزار فن بازار منطقه اي استان معرفي و به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز مي كند و يادآور شد: اين موسسه با هدف كمك به تبادل و انتقال فناوري و دانش فني، كمك به بازاريابي محصولات فناورانه، جذب سرمايه براي طرح هاي فناورانه آماده فعاليت است.

وي ادامه داد: از ديگر اهداف دفتر فن بازار منطقه اي استان گيلان كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي مربوط به تجاري سازي، احصا نيازهاي فناورانه و برگزاري همايش ها و رويدادهاي ترويجي و ارتقا فرهنگ فعاليت هاي فناورانه و توسعه بازار فناوري در استان است.

رئيس پارك علم و فناوري گيلان خاطرنشان كرد: سايت «فن بازار» به عنوان زيرساخت اطلاعاتي فن بازار استاني با حمايت پارك علم و فناوري گيلان راه اندازي مي شود و اين سايت به عنوان بستر مناسب و به عنوان كريدور شركت هاي دانش بنيان با سرمايه گذاران مطرح است.

وي افزود: سرعت بخشي در فرآيند مبادله فناوري بين عرضه كنندگان و متقاضيان فناوري از اهداف پارك علم و فناوري گيلان در راه اندازي اين دفتر فن بازار است.

باستي گفت: دفتر فن بازار استان فرصتي را براي صاحبان فناوري فراهم مي كند تا دستاوردها و محصولات خود را معرفي كنند.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹