اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
گزارش| ايران چگونه با هدايت امام خامنه اي تبديل به كشوري ''دانش بنيان'' شد
 
اگر كليد واژه هاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري را در چند سال اخير بررسي كنيم يكي از آنها اتكاء به نفس ملي است كه اين كليد واژه در مواضع ايشان با تمركز بر توان داخلي و توجه به شركتهاي دانش بنيان همراه شده است.
گزارش| ايران چگونه با هدايت امام خامنه اي تبديل به كشوري
اگر كليد واژه هاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري را در چند سال اخير بررسي كنيم يكي از آنها اتكاء به نفس ملي است كه اين كليد واژه در مواضع ايشان با تمركز بر توان داخلي و توجه به شركتهاي دانش بنيان همراه شده است. - اخبار اجتماعي -
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم؛ واژه اتكاء به نفس ملي در ادبيات ديني و انقلابي جايگاه ويژه اي دارد از سالهاي اول انقلاب مورد تأكيد بوده است. امام خميني (ره) در همان سالهاي اول انقلاب بر اعتماد به نفس ملي تأكيد مي كردند.

ايشان در سخنراني آذر ماه سال 1359 فرمودند: «مهم اين است كه ايراني ها بفهمند كه خودشان مي توانند كار بكنند. در اين طول زمان اين معنا را همچو كرده بودند كه ايرانيها چيزي نيستند و بايد همه، همه چيز را بروند از خارج بياورند، از اروپا بياورند، از آمريكا بياورند. اين شد كه اسباب اين شد كه مغزهاي ايراني به كار نيفتد و نگذاشتند به كار بيفتد. ايران افرادش، مردمش، از ساير افراد كمتر نيستند بلكه از بسياري بالاترند لكن نگذاشتند كه اين استعدادها به كار بيفتد، بايد استعدادها را به كار بيندازند و دولت و ملت تأكيد كنند از اين كساني كه اختراع و ابداع مي كنند تا ان شاء ا... ايران خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.»

شركت هاي دانش بنيان , كليدواژه هاي بيانات مقام معظم رهبري , امام خامنه اي ,

حالا با گذشت 4 دهه از اين بيانات، مقام معظم رهبري هم دقيقاً بر اين مفاهيم پايبند هستند و اتكا به نفس ملي را با دانش و شركتهاي دانش بنيان به عنوان ابزار كاربردي كردن اين دانش پيوند داده اند؛ مقام معظم رهبري هم معتقدند در دوران طاغوت چنين القا مي شد كه اسلام توان ايجاد عزت براي مردم ايران را ندارد و بايد حتماً به الگوي ليبراليسم غربي يا ماركسيسم شرقي معتقد بود تا بتوان به پيشرفت رسيد! اما انقلاب اسلامي اتكاء به نفس را به ملت ايران بازگرداند.

ملت ايران با گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامي به مصاديق اين اتكاء به نفس ملي در سايه علم و فناوري دست پيدا كرده و دستاوردهاي شركتهاي دانش بنيان، توان داخلي را براي مردم ايران آشكار كرده است؛ مفاهيمي چون پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و نوآوري و ... بيش از 80 سال در جهان قدمت دارند و در راستاي شكوفايي اقتصادي كشورهاي پيشرفته فعاليت كرده اند اما اين موضوعات قبل از انقلاب در ايران حتي مطرح هم نشده بود و همين رويكرد باعث عقب افتادگي كشور در آن سالها شده بود.

گسترش مراكز علمي و تخصصي در ايران از سالهاي بعد از انقلاب آغاز شد؛ تا جايي كه يك كشور متكي به واردات، با تكيه بر توان شركتهاي دانش بنيان توانسته طي سالهاي اخير به يك صادركننده تبديل شود؛ به طور رسمي در حال حاضر 800 شركت دانش بنيان ايراني به شركتهاي صادركننده محصول تبديل شده اند، از حدود 5000 شركت دانش بنيان داراي صلاحيت حدود 400 شركت ركورددار صادرات محصول هستند و رقم دلاري اين صادرات تنها در يك سال گذشته بالغ بر 400 ميليون دلار بوده است.

اتكا به صادرات نفتي در نقطه مقابل صادرات محصولات دانش بنيان

اتكا به صادرات نفتي درست در نقطه مقابل صادرات محصولات دانش بنيان قرار ميگرد و تا زماني كه اين اتكا به حداقل ممكن نرسد لزوم توجه به صادرات محصولات دانش بنيان مشخص نمي شود؛ حالا با كاهش فروش نفت، خود به خود امكان تمركز بر محصولات صادراتي شركتهاي دانش بنيان بيش از پيش فراهم مي شود و تأكيد مقام معظم رهبري به دولت و مجلس هم قطع وابستگي اقتصاد از نفت خام است.

روح اين نگاه در بندهاي متفاوت سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد دانش بنيان مستتر است و بر پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه تاكيد دارد.

شركت هاي دانش بنيان , كليدواژه هاي بيانات مقام معظم رهبري , امام خامنه اي ,

اين سياستها از رشد و توسعه شركتهاي دانش بنيان حمايت مي كرد و با اين حمايتها، هم اكنون به طور دقيق 5236 شركت دانش بنيان در كشورمان فعاليت مي كنند كه از اين تعداد شركت، 2774 شركت دانش بنيان توليدي نوع دو، 1212 شركت دانش بنيان نوپا نوع دو، 595 شركت دانش بنيان توليدي نوع يك و 655 شركت دانش بنيان نوپا نوع يك هستند.

وقتي تعاريف براي ثبت شركتهاي دانش بنيان مشخص شود هر شركتي تكليف خود را براي حضور در اين دسته از شركتها مشخص مي كند و اگر شامل اين تعاريف نمي شود تلاش مي كند تا با بهره گيري از توان علمي و دانشگاهي در اين دسته بندي ها حاضر شود و در واقع يكي از راههاي پيوند صنعت و دانشگاه همين موضوع بود؛ شركتهاي توليدي نياز به فناوري و علم دانشگاهي داشتند تا به پيشرفت و توسعه برسند.

پيدايش اين چرخه علمي و توليدي امروز منجر به شكل گيري اتكاء به نفس ملي شده است همواره توجه به شركتهاي دانش بنيان در كلام رهبري با مفاهيمي همچون اتكاء به نفس ملي همراه است؛ پيدايش تفكر اتكا به توان داخلي راه نجات كشور در شرايط تحريمي بوده است.

شرايطي كه با سياستهاي اعمال نفوذ جهاني آمريكا براي ايران ايجاد شده بود مانع از واردات كالاها ضروري به كشور مي شد و همين محدوديتها تبديل به فرصت توليد در داخل شد؛ چرا كه پيش از اين، تفكر غالب مديريتي در كشور مبتني بر واردات بود و درست خلاف نگاه اتكاء به نفس ملي عمل مي كرد؛ در بسياري از مواقع وارد كنندگاني كه با درآمدهاي ميلياردي از واردات كالا براي تأمين نيازهاي اوليه سود مي بردند مانع از رشد توليد داخلي مي شدند و اگر اجباري به توقف واردات نبود، شركتهاي توليدي در كشور به سمت نابودي كشيده مي شدند.

اگر تذكرات رهبري مبني بر جلوگيري از واردات نبود و رشد و توسعه شركتهاي دانش بنيان ايراني در پناه حمايت هاي همه جانبه رهبري نبود، واردات چي ها، سكان اقتصادي كشور را در دست مي گرفتند و فرصتي براي توسعه توان داخلي در راستاي توليد محصول ايجاد نمي شد.

اين تفكر غلط چنين وانمود مي كرد كه وقتي كشور درآمد دارد چرا بايد تمام محصولات را خود توليد كند و واردات يك ديپلماسي بين المللي است اما پايه هاي سست اين تفكر در زمان بحران تحريم ها و به ويژه در اوج شيوع كرونا، فرو ريخت چرا كه در بحرانهاي جهاني اولويت هر كشور تأمين نيازهاي خودش است و به صادرات محصولات فكر نمي كند؛ اگر ما در زمان كرونا امكان توليد دارو، دستگاه هاي پزشكي مانند ونتيلاتور و ... را نداشتيم از كجا مي توانستيم اقلام مورد نياز كشور را آن هم در شرايط سخت تحريمي تأمين كنيم.

شركت هاي دانش بنيان , كليدواژه هاي بيانات مقام معظم رهبري , امام خامنه اي ,

تأمين اقلام مورد نياز كشور در بحران كرونا شامل ملزومات و تجهيزات پزشكي (ونتيلاتور، دستگاه بيهوشي اتاق عمل، دستگاه اكسيژن ساز، لباس بيمارستاني، انواع دستگاه هاي ضدعفوني كننده، شيلد و سرپوشه، دستگاه تصفيه هواي پلاسمايي، دوربين حرارتي تشخيص كرونا، و ديسپنسر هوشمند ضدعفوني)، ماسك و مواد ضدعفوني كننده بر عهده شركتهاي دانش بنيان داخلي بود و اين مهم محقق نمي شد الا با حمايتهاي همه جانبه مقام معظم رهبري، كه در مابل تفكر مبتني بر واردات ايستادگي كردند. مقام معظم رهبري همواره توسعه شركتهاي دانش بنيان را مترادف با بالا بردن روحيه عزت نفس ملي و استقلال همه جانبه كشور به ويژه در عرصه اقتصادي مي دانستند.
شركت هاي دانش بنيان , كليدواژه هاي بيانات مقام معظم رهبري , امام خامنه اي ,

حمايتهاي رهبري از توسعه توان داخلي و شركتهاي دانش بنيان همچنان ادامه دارد و ايشان در تازه ترين سخنراني خود در روز عيد قربان تاكيد كردند: "با اينكه تحريم يك جنايت بزرگ است اما مردم به ويژه جوانان، مسئولان، دانشمندان و فعالان سياسي از اين موضوع براي افزايش اتكاء به نفس ملي استفاده كردند؛ توليد جت آموزشي و قطعات حساس و ظريف، راه اندازي چند هزار شركت دانش بنيان، ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس به دست سپاه، اقدامات بزرگ در پارس جنوبي، طرحهاي وزارت نيرو در زمينه ي آب و برق، طرحهاي وزارت راه و توليدات شگفت انگيز دفاعي، همه در دوران تحريم انجام شده است."

حضرت آيت الله خامنه اي يكي ديگر از آثار دوران تحريم را تمرين جداسازي اقتصاد كشور از نفت برشمردند و گفتند: به علت آنكه نفت كشور كمتر فروش ميرود، جداسازي اقتصاد از نفت خام به طور طبيعي در حال روي دادن است كه اين موضوع بايد با پيگيري دولت و مجلس به سرانجام برسد.

ايشان براي تعيين مصداق توسعه توان داخلي از محصولاتي نام بردند كه به نوعي محصول هاي تك تلقي مي شود و براي ساخت آن نياز به فناوريهاي پيچيده هست. تنها كشورهاي توسعه يافته دنيا توان توليد محصولات هاي تك را دارند و حالا ما در ايران مي توانيم محصولات مبتني بر اين دانش را توليد كنيم.

ايشان در سخنراني اخير خود يك بار ديگر به جداسازي اقتصاد از نفت تأكيد داشتند، چرا كه اقتصاد مبتني بر نفت يك اقتصاد تك بعدي و به شدت وابسته است؛ اين تأكيد نشان مي دهد هنوز آنطور كه بايد تفكر اتكا به توان داخل در برخي ها شكل نگرفته و شايد جريان تحريف هم ناشي از همين تفكرات باشد؛ تا وقتي افرادي با اين تفكر در مراتب بالاي تصميم گيري كشور حضور دارند، اتكا به توان داخل همچنان با مشكل روبه رو خواهد بود.
توضيحات معاون رئيس جمهور به نمايندگان درباره شركت هاي دانش بنيان
معاون علمي رئيس جمهور : ارزش شركت هاي دانش بنيان در بورس به 150 ميليارد تومان رسيد + فيلم
منبع خبر:
تسنیم
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹