اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اولويت اول و اصلي كشور تقويت و توسعه فناوري است
 
رئيس پارك علم و فناوري البرز در نخستين نشست خود با مديران شركت هاي فناور و دانش بنيان پارك گفت: با توجه به ضرورت اشتغال و كارآفريني در حوزه دانش بنيان و فناور، اولويت اول و اصلي كشور تقويت و توسعه فناوري است.
رئيس پارك علم و فناوري البرز در نخستين نشست خود با مديران شركت هاي فناور و دانش بنيان پارك گفت: با توجه به ضرورت اشتغال و كارآفريني در حوزه دانش بنيان و فناور، اولويت اول و اصلي كشور تقويت و توسعه فناوري است.
به گزارش بازاركار به نقل از روابط عمومي پارك علم و فناوري البرز ، مهندس عباسي رئيس پارك علم و فناوري البرز و مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاددانشگاهي با اشاره به اينكه شركت هاي دانش بنيان و فناور در سال هاي اخير مورد تاكيد جدي مسئولان كشور در بخش هاي مختلف است اظهار داشت: لازمه توسعه كشور در بخش هاي مختلف، تقويت شركت هاي دانش بنيان و فناور و حمايت از اين شركت ها در قالب ساختارهاي فناوري است كه پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري در اين زيست بوم بسيار اهميت دارد.
مهندس عباسي با اشاره به اينكه پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري يكي از اركان مهم زيست بوم فناوري هستند گفت: ايجاد هم افزايي بين فناوران كشور از مهمترين موضوعاتي است كه بايد در پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري شكل بگيرد و اين موضوع را با جديت دنبال مي كنيم.
رييس پارك علم و فناوري البرز از راه اندازي صندوق پژوهش و فناوري در استان البرز خبر داد و اعلام كرد: اين صندوق يك ساختار مهم براي حمايت از شركت هاي فناور و دانش بنيان است و تلاش مي كنيم براي شكل گيري زنجيره كامل و اكوسيستم مورد نظر در اين حوزه بزودي راه اندازي شود.
وي بر توانمندسازي شركت هاي فناور و دانش بنيان در ابعاد مختلف تاكيد كرد و اعلام نمود: شركت هاي فناور و دانش بنيان بايد به واحدهاي تجاري سازي و بازاريابي مجهز شوند و بتوانند در بازار حضور موفق و موثر داشته باشند. همچنين اين شركت ها بايد تعامل سازنده و موثر با مجموعه مديران پارك و مراكز رشد و مجموعه مجتمع علمي و تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي داشته باشند و مدل موفق و سازنده اي براي خود با هم افزايي و تعامل و شبكه سازي بين بخش هاي مختلف رقم بزنند.
رئيس مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاددانشگاهي با اشاره به امتيازات پارك علم و فناوري البرز كه با سرمايه گذاري جهاد دانشگاهي در قالب مجتمع تحقيقاتي ، خاطرنشان كرد: پارك علم و فناوري البرز امكانات و زيرساخت هاي بي نظيري در كشور دارد كه بايد تلاش كنيم با مدل جديد ، تعاملي و سازنده اين پارك علم و فناوري مطرح و نخست كشور تبديل شود.
در انتها ، تعدادي از مديران شركت هاي فناور و دانش بنيان نظرات، مشكلات و ديدگاه هاي خود را با رياست پارك و مديران اين مجموعه در ميان گذاشتند و مقرر شد با همكاري و تعامل بين مديران پارك و شركت ها موارد و مشكلات مطرح شده ، بررسي و اقدام شود.
منبع خبر:
بازار کار
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹