اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
صدور پروانه بهره برداري بيش از 400 شركت دانش بنيان
 
570 تقاضاي پروانه بهره برداري از سال 94 تاكنون به مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارسال شده كه بيش از 400 تقاضا تائيد شده است.
570 تقاضاي پروانه بهره برداري از سال 94 تاكنون به مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارسال شده كه بيش از 400 تقاضا تائيد شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، به نقل از مركز ارتباطات و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سيد محمد صاحبكار خراساني رئيس مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با اشاره به قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و همچنين مصوبه «ضوابط استقرار واحد هاي صنايع پيشرفته و شركت هاي دانش بنيان» مصوب هيئت وزيران در سال 94 گفت: براساس مصوبه هيات وزيران و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت هاي دانش بنيان طبق ماده (8) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مجاز هستند در محدوده شهر تهران و ديگر شهر ها مستقر شوند و با رعايت رده هاي زيست محيطي ذكر شده در پيوست مصوبه يادشده به دريافت جواز تأسيس و پروانه بهره برداري اقدام كنند.
صاحبكارخراساني ادامه داد: اين رده هاي زيست محيطي 7 گانه مبناي استقرار شركت هاي دانش بنيان خواهند بود، هرچه رده زيست محيطي فعاليت شركت از رده 1 به سمت رده 7 سوق پيدا كند، بايد ميزان فاصله اين شركت از محدوده شهري، افزايش يابد.

بررسي 570 تقاضاي دريافت پروانه بهره برداري و جواز تأسيس
وي با اشاره به آمار دريافت جواز تأسيس و پروانه بهره برداري توسط شركت هاي دانش بنيان گفت: از سال 94 تاكنون 570 تقاضاي پروانه بهره برداري به مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان ارسال شده كه بيش از 400 تقاضا مورد تائيد قرار گرفته است.
به گفته رئيس مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، از كل درخواست هاي ارائه شده، 241 درخواست مربوط به استقرار در شهرك ها و نواحي صنعتي و قانوني، 154 درخواست براي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، 86 درخواست براي كاربري هاي صنعتي و كارگاهي، 18 درخواست مربوط به مكان هاي صنعتي مجاز داخل يا خارج محدوده مصوب شهري و روستايي و مابقي درخواست ها مربوط به ساير نواحي بوده است.
صاحبكار همچنين درباره چگونگي اخذ مجوز هاي استقرار مطابق با رده بندي زيست محيطي اضافه كرد: شركت هاي دانش بنيان مي توانند با مراجعه به سامانه reg.daneshbonyan.ir، اطلاعات لازم را تكميل كنند و كارگزاران مربوط پس از بررسي، نامه اي مبني بر معرفي شركت براي دريافت مجوز هاي لازم به وزارت صمت و سازمان حفاظت از محيط زيست استان مورد نظر ارسال خواهند كرد.
منبع خبر:
شبکه خبر
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹