اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
پروانه بهره برداري بيش از 400 شركت دانش بنيان صادر شد
 
پروانه بهره برداري بيش از 400 شركت دانش بنيان صادر شدبه گزارش خبرنگار گروه علمي و فرهنگي خبرگزاري صدا و سيما به نقل از مركز ارتباطات و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سيد محمد صاحبكار خراساني رئيس مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با اشاره به قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و همچنين مصوبه «ضوابط استقرار واحد هاي صنايع پيشرفته و شركت هاي دانش بنيان» مصوب هيئت وزيران در سال 94 گفت: براساس مصوبه هيات وزيران و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت هاي دانش بنيان طبق ماده (8) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مجاز هستند در محدوده شهر تهران و ديگر شهر ها مستقر شوند و با رعايت رده هاي زيست محيطي ذكر شده در پيوست مصوبه يادشده به دريافت جواز تأسيس و پروانه بهره برداري اقدام كنند.
صاحبكارخراساني ادامه داد: اين رده هاي زيست محيطي 7 گانه مبناي استقرار شركت هاي دانش بنيان خواهند بود، هرچه رده زيست محيطي فعاليت شركت از رده 1 به سمت رده 7 سوق پيدا كند، بايد ميزان فاصله اين شركت از محدوده شهري، افزايش يابد.

بررسي 570 تقاضاي دريافت پروانه بهره برداري و جواز تأسيس
وي با اشاره به آمار دريافت جواز تأسيس و پروانه بهره برداري توسط شركت هاي دانش بنيان گفت: از سال 94 تاكنون 570 تقاضاي پروانه بهره برداري به مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان ارسال شده كه بيش از 400 تقاضا مورد تائيد قرار گرفته است.
به گفته رئيس مركز شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، از كل درخواست هاي ارائه شده، 241 درخواست مربوط به استقرار در شهرك ها و نواحي صنعتي و قانوني، 154 درخواست براي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، 86 درخواست براي كاربري هاي صنعتي و كارگاهي، 18 درخواست مربوط به مكان هاي صنعتي مجاز داخل يا خارج محدوده مصوب شهري و روستايي و مابقي درخواست ها مربوط به ساير نواحي بوده است.
صاحبكار همچنين درباره چگونگي اخذ مجوز هاي استقرار مطابق با رده بندي زيست محيطي اضافه كرد: شركت هاي دانش بنيان مي توانند با مراجعه به سامانه reg.daneshbonyan.ir، اطلاعات لازم را تكميل كنند و كارگزاران مربوط پس از بررسي، نامه اي مبني بر معرفي شركت براي دريافت مجوز هاي لازم به وزارت صمت و سازمان حفاظت از محيط زيست استان مورد نظر ارسال خواهند كرد
 
تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۹