اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
راه اندازي سامانه آزمون وانيار كلود از سوي نخبگان خراسان شمالي
 
رئيس پارك علم و فناوري خراسان شمالي گفت: تحريم ها و كمبودهاي مالي، موجب شد تا جوانان ما سامانه آزمون وانيار كلود را در استان راه اندازي كنند.
رئيس پارك علم و فناوري خراسان شمالي گفت: تحريم ها و كمبودهاي مالي، موجب شد تا جوانان ما سامانه آزمون وانيار كلود را در استان راه اندازي كنند.

تحريم ها عامل توسعه در خراسان شمالي شدبه گزارش ايكنا، مهران گرمه اي، رئيس پارك علم و فناوري خراسان شمالي، در نشست خبري 11 مردادماه كه در محل پارك علم و فناوري استان، برگزار شد با اشاره به اينكه براي ايجاد سامانه آزمون وانيار كلود از فروردين ماه سال جاري زمان صرف شده است، اظهار كرد: در شرايط ويژه اي كه در كشور وجود دارد تمام تلاش خود را براي رفع نيازهاي جامعه به كار خواهيم گرفت و در حال حاضر در كنار بحث تحريم ها، ويروس كرونا نيز وجود دارد و از آنجايي كه برگزاري آزمون ها به صورت حضوري امكان پذير نبود، سامانه آزمون وانيار كلود از سوي نخبگان استان طراحي شد.

وي با تاكيد به اينكه سامانه طراحي شده اولين بار در كشور راه اندازي شده است، اضافه كرد: با توجه به اينكه در هنگام برگزاري آزمون به صورت مجازي، محدوديت هاي بسياري وجود داشته و از طرفي دسترسي به اينترنت نيز مشكلات بسياري را ايجاد كرده بود.

گرمه اي با اشاره به اينكه خراسان شمالي جمعيت روستايي بسياري را دارا است، اظهار كرد: سامانه طراحي شده تمام محدوديت ها را مورد توجه قرار داده و برگزاري آزمون در اين سامانه بسياري از دغدغه هاي داوطلبان و اساتيد را برطرف كرده است.

رئيس پارك علم و فناوري خراسان شمالي در خصوص امنيت سامانه، تصريح كرد: با توجه به اينكه سوالات آزمون رمزگذاري شده است، امنيت برگزاري آزمون از طريق اين سامانه نيز افزايش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه برگزاري آزمون از طريق اين سامانه، حجم درخواست هاي ناگهاني آزمون دهندگان را كاهش مي دهد، تاكيد كرد: امكان بارگذاري فايل هاي سوالات در ساعت هاي پيش از آزمون وجود دارد اما رمزگذاري شده است و همين مسئله موجب مي شود تا از حجم درخواست هاي آزمون دهندگان در لحظه آزمون كاسته شود.

گرمه اي با تاكيد براينكه با استفاده از اين سامانه در برگزاري آزمون ها، صرفه جويي در منابع نيز وجود دارد، تصريح كرد: افزايش امكانات سخت افزاري براي برگزاري آزمون ها كه در حال حاضر بسياري از دانشگاه ها از سامانه هاي ديگر استفاده مي كنند، هزينه هاي بسياري را به دنبال دارد و از همين جهت استفاده از ظرفيت هاي داخلي بسيار تاكيد مي شود.

رئيس پارك علم و فناوري خراسان شمالي با تاكيد به اينكه امكان توسعه اين سامانه وجود دارد، اظهار كرد: اين سامانه قابليت برگزاري آزمون هاي مختلف در تمام كشور را دارد و از همين جهت اقدام بسيار مناسبي است كه به جاي وابستگي به ظرفيت هاي خارج از كشور، از ظرفيت هاي داخلي خود را براي كاهش هزينه ها استفاده كنيم.

وي در پايان با تاكيد براينكه تحريم ها شرايط توسعه را مي توانند فراهم كنند، بيان كرد: تيمي كه اين سامانه را به مرحله اجرا رسانده اند، 10 نفر از جوانان نخبه استان هستند و تجربيات بسياري در خصوص برنامه نويسي و... دارند كه استفاده از ظرفيت هاي جوانان دستاورد بسيار خوبي است و در حال حاضر حمايت هاي فكري مي تواند كمك كننده باشد.

انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۹