اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ساخت دستگاه توليد ماسك در گچساران
 
رئيس پارك علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد ابراز داشت: يك دستگاه توليد ماسك در مركز رشد گچساران پارك علم و فناوري استان ساخته شده است.
ساخت دستگاه توليد ماسك در گچساران

كبنا ؛سيد شمس الدين هاشمي بيان كرد: نمونه نخست اين دستگاه آماده و هم اينك با يك شركت خصوصي در خوزستان قرار داد بسته شده است.
وي تصريج كرد: دستگاه نخست توليد شده در مركز رشد گچساران پارك علم و فناوري استان، به خوزستان ارسال شده است.
هاشمي ابراز داشت: ساخت نمونه دوم آن 70 درصد پيشرفت دارد و توليد خواهد شد و توليد ماسك در استان خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: يك دستگاه ديگر توليد ماسك با پيگيري استاندار كهگيلويه و بويراحمد از مجموع دو دستگاه شركت دانش بنيان بهيار صنعت در اصفهان تا پايان اين هفته به استان انتقال خواهد يافت.
رئيس پارك علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد افزود: چنانچه از تمامي ظرفيت هاي اين دستگاه استفاده و به طور دو شيفت كار كند 25 هزار ماسك توليد كند.
منبع خبر:
کبنا نیوز
 
تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۹