اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
فتوكاتاليستي براي كاهش خطرات پساب هاي صنعتي
 
فتوكاتاليست پايه آلي- فلزي براي تصفيه پساب هاي صنعتي و تبديل آنها به مواد كم خطرتر به همت پژوهشگران دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.
به گزارش سرويس علم و فن آوري پايگاه اطلاع رساني صبا به نقل از ايسنا، دكتر علي حقيقي اصل، رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان در اين خصوص گفت: "سنتز اولتراسونيك فتوكاتاليست بر پايه چارچوب آلي- فلزي آهن- بنزن تري كربوكسيليك" اختراعي است كه به همت دكتر نرجس كرامتي، مهري السادات حسين زاده و دكتر محسن مهدي پور قاضي از محققان پرديس علوم و فناوري هاي نوين دانشگاه سمنان با همكاري پارك علم و فناوري اين دانشگاه به ثبت رسيده است.

دكتر كرامتي، يكي از مخترعان اين ماده و عضو هيئت علمي پرديس علوم و فناوري هاي نوين دانشگاه سمنان در تشريح اين اختراع گفت: در اين پژوهش ذرات Fe-BTC سنتز شده به روش سونوشيمي، با اندازه كوچك تر و با يكنواختي بيشتر و همچنين مساحت سطحي بالاتر نسبت به نمونه هاي سنتزشده با ساير روش هاي متداول حاصل شده است.

وي با بيان اينكه اين روش براي نخستين بار به عنوان فتوكاتاليست مورد بررسي قرار گرفت، ادامه داد: اين ويژگي ها در كاربرد اين ذرات به عنوان فتوكاتاليست جهت تخريب آلاينده ها اهميت بسزايي دارد.

به گفته دكتر كرامتي، از اين محصول مي توان براي تصفيه پساب هاي صنعتي و تبديل آنها به مواد كم خطرتر مانند دي اكسيد كربن و آب با فرآيند فتوكاتاليستي استفاده كرد.
منبع خبر:
صبا
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸