اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
بودجه پارك علم و فناوري خليج فارس بوشهر 106820 ميليون ريال است
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، با توجه به اينكه لايحه بودجه 99 پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. اين بودجه پس از بررسي در كميسيون هاي تخصصي و مطرح شدن در صحن علني مجلس قرار است به تصويب برسد. بر اساس لايحه بودجه 99 كل كشور، اعتبارات بودجه اي پارك علم و ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، با توجه به اينكه لايحه بودجه 99 پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. اين بودجه پس از بررسي در كميسيون هاي تخصصي و مطرح شدن در صحن علني مجلس قرار است به تصويب برسد.

بر اساس لايحه بودجه 99 كل كشور، اعتبارات بودجه اي پارك علم و فناوري خليج فارس بوشهر 106820 ميليون ريال برآورد شده است. ناگفته نماند كه مبالغ ذكر شده در اين لايحه بودجه از سوي هيئت دولت پيشنهاد شده و هنوز نهايي نشده است.

بر اين اساس، 30920 ميليون ريال از اين بودجه براي برنامه پژوهش و راهبري علم و فناوري و 41500 ميليون ريال از اين بودجه نيز براي برنامه تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و 34400 ميليون ريال از اين بودجه براي برنامه توسعه فن آفريني اين پارك در نظر گرفته شده است.
//بودجه پارك علم و فناوري خليج فارس بوشهر 106820 ميليون ريال است
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸