اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
مجلس از رونق زيست بوم فناوري و نوآوري در كشور حمايت كند
 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري


به گزارش مركز ارتباطات و اصلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهوري صبح امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و درباره رشد زيست بوم فناوري و نوآوري در كشور و حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان سخن گفت.

ستاري در ابتدا از رييس، هيات رييسه و نمايندگان مجلس در حمايت از قانون حمايت از موسسات و شركت هاي دانش بنيان تشكر و قدرداني كرد و گفت: صحبت از اقتصاد دانش بنيان يعني آينده كشور. از وابستگي ايران به نفت بيش از صد سال مي گذرد. اتفاقي كه باعث وابستگي اقتصاد به پول نفت و واردات محصولات شد. واژه «نفرين منابع» نيز گوياي اين مطلب است و درباره كشورهاي وابسته به منابع زيرزميني كاربرد دارد. وابستگي به نفت باعث شد سرمايه هاي اصلي كه همان نيروي جوان و خلاق بود فراموش شوند.

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري ادامه داد: از آغاز فعاليتم در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پيگيري ها براي ايجاد زيست بوم دانش بنيان در كشور پيگيري شد. در سال هاي اوليه قانون حمايت از موسسات و شركت هاي دانش بنيان كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود حالت اجرايي گرفت.

ستاري قانون حمايت از موسسات و شركت هاي دانش بنيان را يكي از مترقي ترين قوانين تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي دانست و افزود: پافشاري براي اجراي اين قانون به نتايج درخشاني رسيد كه فعاليت 4 هزار و 700 شركت دانش بنيان با بيش از 90 هزار ميليارد تومان فروش را شامل مي شود. در اين زيست بوم بيش از 300 هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد شده است. البته اين ميزان فروش براي سال گذشته است و سال جاري قطعا شاهد رشد خوبي در اين حوزه مي شويم.

رييس بنياد ملي نخبگان همچنين گفت: در اين 5 سال شاهد شكل گيري اين زيست بوم در كشور بوديم. دانشگاه ها با تامين نيروي انساني بخشي از اين زيست بوم هستند اما آنها به علت ساختارها نمي توانند نيروي انساني را به صورت مستقيم وارد اين زيست بوم كنند. به همين دليل مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري و مراكز نوآوري در دانشگاه ها ايجاد شده است. حتي در محروم ترين دانشگاه ها نيز اين مراكز وجود دارند.

ستاري استارتاپ ها را بازيگر ديگر اين زيست بوم دانست و بيان كرد: استارتاپ ها نيز تامين نيروي انساني اين زيست بوم را بر عهده دارند. بيش از 6 هزار استارتاپ در كشور در حال حاضر مشغول فعاليت هستند. اما شكل گيري و تقويت اين زيست بوم موضوع مهم است. زيست فناوري، فناوري نانو، فناوري اطلاعات و حوزه سلول هاي بنيادي بزرگترين بخش اين زيست بوم است كه نسل جديدي از كارآفرينان را به اقتصاد كشور تزريق مي كنند. امسال رشدي بيش از 50 درصد را در اين زيست بوم مشاهده مي كنيم. رشدي كه هر سال به صورت تواني ادامه دارد.

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري تغيير تفكر در جامعه را عامل رونق بيشتر اين زيست بوم دانست و افزود: سرمايه كشور نيروي انساني خلاق است كه همه بايد به آن توجه كنند و در اين حوزه نياز به فرهنگسازي داريم. معاونت علمي و فناوري با همكاري وزيران در حوزه هاي مختلف رشد خوبي را شاهد بوده است.

رييس ستاد فرهنگسازي اقتصاد دانش بنيان با بيان اينكه شركت هايي در زيست بوم حوزه دارو وجود دارند كه چند صد ميليارد در خطوط توليد خود سرمايه گذاري مي كنند گفت: خواسته ما از مجلس حمايت از اين زيست بوم است. براي رونق آن نياز به حمايت و مشاركت همه و ايجاد حركتي جمعي است. سالي حدود 700 نخبه از صد دانشگاه برتر دنيا به كشور بازمي گردند و جذب اين زيست بوم مي شوند. اين افراد منتورهاي اين زيست بوم هستند. با اين اقدامات خروج افراد تحصيل كرده مستعد از كشور تقريبا به عدد صفر نزديك شده است.

به گفته ستاري، هيچ كشور اروپايي اين ظرفيت را در نيروي انساني همچون ايران ندارد. پس اين پتانسيل را بايد تبديل به اقتصاد كنيم. معاونت علمي و فناوري نيز در اين راستا گام برمي دارد تا شاهد شكوفايي اقتصاد دانش بنيان باشيم.

محيط كسب و كار در كشور به علت وابستگي صد ساله به نفت داراي مشكلاتي است. هيچ كشوري در اقتصاد دانش بنيان رشد نكرده مگر با صيانت از بازار خود . بايد در قوانين به اين نكته توجه كرد. شركت هاي دانش بنيان سربازان خط مقدم اين حوزه هستند كه بايد براي تقويت زيست بوم حمايت شوند .

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري با بيان اينكه رونق اين زيست بوم راهكاري براي مبارزه با تحريم ها است گفت: در بودجه امسال تمهيدات خوبي از سوي دولت براي اين بخش ديده شده است كه لازم است مجلس شوراي اسلامي هم حمايت كند تا اتفاقات جدي در حوزه مبارزه با تحريم ها ايجاد شود. دولت به طور جدي از اين حوزه حمايت مي كند. راه اندازي كارخانه هاي نوآوري در كشور و حتي مناطق محروم مورد توجه رييس جمهوري است تا جوانان خلاق جذب شوند و ايده هاي خود را پياده سازي كنند. در اين صورت تحولات جدي در اقتصاد ايجاد مي شود. اگر آموزش به اقتصاد متصل نشود براي كشور فايده اي ندارد.

پايان پيام/25

اخبار مرتبط:

حمايت از اقتصاد دانش بنيان موجب توسعه ايران مي شود

استارتاپ ها سرمايه انساني اقتصاد دانش بنيان را تامين مي كنند

بايد از بازار شركت هاي دانش بنيان صيانت كرد

حمايت از اقتصاد دانش بنيان موجب توسعه ايران مي شود
منبع خبر:
اخبار علمی
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸