اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نسل جديد شتابدهنده ها ميزبان فناوري هاي مغفول مانده مي شود
 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري


شكل جديدي از كسب وكارها در كشور شكل گرفته است كه اين شكل جديد با استقبال جوانان و متخصصان، به يك زيست بوم بدل شده است و هر روز توقعات جامعه از آن بيشتر مي شود.

زيست بومي كه شتاب ددهنده ها، شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها را در خود جاي داده و با سرعت بالايي جاي خود را بين مردم باز كرده است. به نحوي كه اسماعيل قادري فر مي گويد: در اين چند سال اخير به اندازه كل تاريخ ايران در حوزه كسب وكار اتفاقات جديد و قابل تامل افتاد و نسل جديدي از كار در ايران تعريف شده است.

در اين شيوه نوين، اساس كار بر فعاليت و حمايت از شتاب دهنده هاي تخصصي مي چرخد. بنا به گفته رئيس مركز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، براي تقويت زيست بوم نوآوري حمايت از شتابدهنده هاي تخصصي يكي از رويكردهايي است كه ما در اين معاونت به طور جدي مورد توجه قرار داده ايم.

«شتاب دهنده ها كه نقش واسطه هاي توسعه فناوري را به عهده دارند از سال 94 تا كنون مسير ناهموار و سختي را طي كردند و توانستند در جاي درست خود بايستند.»

قادري فر در ادامه با اشاره به اين مطلب مي گويد: نسل اول شتاب دهنده ها در كشور بيشتر به حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات مرتبط مي شد؛ اما در دو سال اخير اقبال شتاب دهنده ها به حوزه هاي مختلف فناوري افزايش يافته است.

حوزه هاي «آب و انرژي»، «محيط زيست»، «نانو»، «سلول هاي بنيادي» و «گياهان دارويي» از جمله حوزه هاي تخصصي هستند كه به نسل جديد شتاب دهنده ها تزريق شده اند. حوزه هاي جديد كسب وكار كه تاكنون مغفول مانده بودند.

رئيس مركز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تعداد تقريبي شتاب دهنده ها در كشور را 60 مورد مي داند و مي گويد كه از اين تعداد حدود 35 شتاب دهنده به صورت تخصصي در حوزه هاي جديد كسب وكار فعاليت مي كنند.

حمايت از شتاب دهنده هاي تخصصي يكي از ماموريت هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است. نهادي كه با آمدن خود، زيست بوم فناوري و نوآوري در كشور را به ثمر رساند و در اين راه با كمك بازيگران اين زيست بوم توانست، با 35 شتاب دهنده همراه و همگام شود.

امسال را مي توان به نام شتاب دهنده هاي تخصصي ناميد. سالي كه از نيمه گذشته و در اين مدت، از شكل گيري شتاب دهنده هاي تخصصي در كشور با آغوش باز استقبال كرده است.

گزارش از مركز ارتباطات و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

پايان پيام/23

اخبار مرتبط:

چه اتفاقي در شتاب دهنده ها مي افتد؟

مشكلات شتاب دهنده ها و مراكز رشد در ايران

نقش موثر شتاب دهنده هاي استارت آپي در كسب و كارها

تحول حوزه استارتاپي اقتصاد ديجيتال در گرو ورود شتاب دهنده ها
منبع خبر:
اخبار علمی
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸