اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
افتتاح مركز رشد و نوآوري منطقه 4 پيام نور
 
مركز رشد و نوآوري دانشگاه منطقه 4 پيام نور كشور در همدان افتتاح شد.
افتتاح مركز رشد و نوآوري منطقه 4 پيام نوربه گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، صفائي رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان با اشاره به راه اندازي مركز رشد و نوآوري منطقه 4 كشور در اين دانشگاه گفت: هدف از ايجاد مراكز رشد و نوآوري در اين دانشگاه را ترغيب دانشجويان و استادان به فعاليت هاي كارآفريني مبتني بر نوآوري و توانمندسازي آنان براي ايجاد شركت هاي دانش بنيان و همچنين تقويت ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت برشمرد.

او با بيان اينكه در مراكز ملاير و توسيركان مراكز رشد داير است، گفت: در نهاوند و اسدآباد هم مركز نوآوري فعال شده است.

رئيس دانشگاه جامع پيام نور استان همدان گفت: امسال بيش از 6 ايده پارك در شهر هاي كبودراهنگ، رزن، بهار، ملاير، تويسركان و اسدآباد با همكاري پارك علم و فناوري برگزار شد.

امروز همچنين در گراميداشت هفته پژوهش از استادان، پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه پيام نور تجليل شد.

حاجي حسيني، مديركل دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه هم در اين مراسم گفت: در نسل سوم دانشگاه ها، مباحث پژوهشي، فناوري، ارتباط با صنعت با هدف تبديل علم به ثروت مورد توجه جدي وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است و همسو با اين رويكرد دانشگاه پيام نور هم فعاليت هاي دانش بنيان را ايجاد كرده است.
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸