اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نظام بانكي حمايت از شركت هاي دانش بنيان را دراولويت قرار داده است
 
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت و روند رو به رشد شركت هاي دانش بنيان و استارت آپي در اقتصادكشور گفت: امروز شخصاً از نزديك شاهد فعاليت هاي اين عزيزان بودم و به شبكه بانكي توصيه مي كنم براي تقويت اين بخش مهم اقتصادي، در دستيابي آنان به نتايج مطلوب براي اقتصاد كشور تلاش بيشتري بكنند.
نظام بانكي حمايت از شركت هاي دانش بنيان را دراولويت قرار داده است

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت و روند رو به رشد شركت هاي دانش بنيان و استارت آپي در اقتصادكشور گفت: امروز شخصاً از نزديك شاهد فعاليت هاي اين عزيزان بودم و به شبكه بانكي توصيه مي كنم براي تقويت اين بخش مهم اقتصادي، در دستيابي آنان به نتايج مطلوب براي اقتصاد كشور تلاش بيشتري بكنند.
به گزارش خريدار به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، دكتر عبدالناصر همتي ضمن حضور در كارخانه نوآوري آزادي از مجموعه هاي پارك علم و فناوري پرديس، از استارت آپ هاي مختلف در حوزه هاي توليد محتوا، بيمه و مالي، هوش مصنوعي، معماري و گردشگري بازديد و در خصوص فعاليت هاي آنان عنوان كرد: اين شركت ها در حال حركت به سمت و سويي هستند كه در اقتصاد كشورمان سهم قابل توجهي را كسب كنند. از اين رو باتوجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و نيز پيگيري هاي دولت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي توسعه و حمايت از اين شركت ها، نظام بانكي نيز تلاش مي كند كه از شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي استارت آپ ها پشتيباني كند.

رئيس شوراي پول واعتبار در ادامه يادآور شد: خوشبختانه در هشت ماه سال 98، ميزان تسهيلاتي كه به شركت هاي دانش بنيان تعلق گرفته، در حدود 52 درصد رشد كرده و از ابتداي سال تاكنون نيز نزديك به 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار اين شركت ها قرار گرفته است.

عالي ترين مقام بانك مركزي با اشاره به رشد قابل توجه فعاليت شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها، تصريح كرد: باتوجه به اينكه بالغ بر 10 هزار شركت دانش بنيان و استارت آپ در كشور وجود دارند و در عين حال روند توليد محصولات در اين شركت ها سرعت گرفته است، اين امر نشان مي دهد در صورتي كه حمايت هايمان را از اين شركت ها افزايش دهيم، به نتايج ارزشمندي دست مي يابيم.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه فعاليت هاي اين شركت ها مي تواند در كاهش وابستگي كشور به واردات موثر باشد، اظهار كرد: تلاش هاي بسياري در زمينه توليد مواد اوليه حساس و نيز دارو انجام شده است اما در هر حال سالانه حدود 3 و نيم ميليارد دلار تنها ارز 4200 توماني به واردات دارو و تجهيزات پزشكي تعلق مي گيرد و البته علاوه بر اين ميزان، وارداتي نيز با ساير ارزها و منفك از ارز 4200 تومان نيز در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي انجام مي شود. باتوجه به اين امر، چنانچه شركت هاي دانش بنيان به كاهش واردات كمك كنند، پيشرفت موثري در كاهش وابستگي ما به ارز اتفاق مي افتد.
منبع خبر:
روزنامه خریدار
 
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸