اداره روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

فعاليت 30 شركت فناور شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 
فعاليت 30 شركت فناور شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهانبه گزارش خبرگزاري صداوسيما،مركز اصفهان ؛ رييس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: در ابتداي شيوع كوويد 19 در كشور ، 15 شركت فناور مستقر در اين شهرك به توليد محصولاتي شامل مواد و دستگاه هاي ضد عفوني كننده، تجهيزات بيمارستاني ، الكل ، تب سنج و ماسك هاي نانو مشغول شدند ، كه اكنون اين آمار به 30 مركز افزايش يافته است .
جعفر قيصري با بيان اينكه اين اقدامات با توجه به وجود مشكلاتي در زمينه وارد كردن برخي مواد اوليه، تجهيزات و انتقال ارز حركتي جهادي است افزود: همچنين در اين مدت با تشكيل چهار گروه به بررسي رشد توليد و اقدامات نوآورانه اي در زمينه مقابله با كرونا پرداختيم كه نتايج آن در هفته هاي آينده مشخص و رسانه اي خواهد شد .
وي با اشاره به ركود در فعاليت برخي شركت هاي مستقر در اين شهرك پس از شيوع ويروس كرونا گفت: برخي از اين شركت ها در پرداخت اجاره و اقساط تسهيلات با مشكل مواجه شدند و به همين منظور، اجاره بهاي اسفند 98، فروردين، ارديبهشت و خرداد 99 شامل تخفيف و بخشودگي شد و پرداخت اقساط تسهيلات را نيز تا تير و پس از آن به تعويق انداختيم.

هم اكنون 590 شركت دانش بنيان با اشتغالزايي هفت هزار و 100 نفر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مستقر هستند كه اين تعداد حدود 10 درصد شركت هاي دانش بنيان كشور را شامل مي شود .
   تاریخ: ۱۲:۰۵ - ۲۶/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۲۳